• Tính từ

  (Khẩu ngữ) ra vẻ ngơ ngẩn như không biết gì cả
  biết rồi còn cứ ỡm ờ!
  Đồng nghĩa: ẫm ờ
  nửa đùa nửa thật, có ý trêu cợt (thường nói về cách nói năng)
  trả lời ỡm ờ
  ăn nói ỡm ờ
  Đồng nghĩa: ẫm ờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X