• Danh từ

    công sự đắp nổi hoặc nửa nổi nửa chìm, dùng để bố trí một khẩu pháo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X