• Động từ

  dồn từ nhiều nơi lại một chỗ, không lưu thông được
  cống tắc, nước ứ lại
  hàng hoá ứ trong kho
  Đồng nghĩa: đọng, ứ đọng
  (Khẩu ngữ) nhiều, đầy đến mức không còn có chỗ nào chứa thêm được nữa
  chiếc xe ứ khách
  ăn mãi đến phát ứ
  (Ít dùng) như ứa
  nước mắt ứ ra

  Cảm từ

  (Khẩu ngữ) tiếng thốt ra tỏ ý không bằng lòng, hay phản đối nhẹ nhàng với ý hơi nũng nịu
  ứ, em không đi
  ứ, con ở đây với ba cơ?

  Phụ từ

  không (theo cách nói của trẻ em với ý hơi nũng nịu)
  ứ phải
  ứ thèm
  ứ cho chị đi cùng đâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X