• Động từ

  tiết ra nhiều và chảy thành giọt
  thèm ứa nước miếng
  vết thương ứa máu
  thân cây ứa nhựa
  Đồng nghĩa: tứa

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) nhiều đến mức như thừa ra, không dùng hết, chứa hết được
  nhà ứa của
  gạo còn ứa ra đấy, sợ gì!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X