• Động từ

  dùng quyền lực, quyền thế bắt người khác phải chịu những điều bất công, oan ức
  ỷ mạnh ức hiếp yếu
  bị cường hào ức hiếp
  Đồng nghĩa: bức hiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X