• Động từ

  cho nhận trước tiền hay hiện vật để chi dùng rồi thanh toán sau
  ứng tiền công tác phí
  ứng trước vật tư cho sản xuất

  Động từ

  có mối quan hệ phù hợp tương đối với nhau
  hai vế ứng nhau từng chữ
  trong một đa giác, mỗi cạnh ứng với một góc
  Đồng nghĩa: tương ứng

  Động từ

  (lực lượng siêu nhiên) báo trước điều lành dữ, theo tín ngưỡng
  thần linh ứng mộng
  Đồng nghĩa: ứng nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X