• Động từ

  đem lí thuyết dùng vào thực tiễn
  ứng dụng kĩ thuật mới vào công tác chọn giống
  Đồng nghĩa: áp dụng, vận dụng

  Danh từ

  cái, điều được đem dùng vào thực tiễn
  những ứng dụng khoa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X