• Cảm từ

  tiếng dùng để trả lời người ngang hàng hoặc người dưới, tỏ sự đồng ý, nhất trí
  (- trời mưa à?) - ừ!
  ừ nhỉ, thế mà tôi quên khuấy đi mất!

  Động từ

  (Khẩu ngữ) tỏ sự đồng ý
  quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X