• Động từ

    (Khẩu ngữ) trả lời không rõ ràng, không ra đồng ý cũng không ra từ chối
    nói gì cũng ừ hữ, không gật cũng không lắc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X