• Động từ

  làm theo, bắt chước theo việc làm sai trái của người khác
  a dua theo bọn xấu làm bậy
  Đồng nghĩa: a tòng, vào hùa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X