• Tính từ

  dũng cảm quên mình
  hi sinh anh dũng
  Đồng nghĩa: can đảm, dũng mãnh, gan dạ
  Trái nghĩa: hèn, hèn nhát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X