• Danh từ

  (Từ cũ) người có tài năng và trí tuệ xuất chúng
  "Thề không dung kẻ quyền gian, Vì dân trừ hại mới nên anh tài." (NĐM)
  Đồng nghĩa: hào kiệt, nhân kiệt, nhân tài, thiên tài, tuấn kiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X