• Danh từ

    chỗ trũng có đọng nước, như ao, chuôm, v.v. (nói khái quát)
    trời mưa, ao chuôm đầy ắp nước

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X