• Động từ

  gạt bỏ, loại trừ ra khỏi đời sống xã hội
  bài trừ hủ tục
  bài trừ nạn mê tín, dị đoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X