• Động từ

  bàn, trao đổi ý kiến (nói khái quát)
  bàn bạc công việc
  Đồng nghĩa: bàn luận, bàn thảo, đàm luận, luận bàn, thảo luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X