• Danh từ

  đồ dùng để làm các phép tính số học, gồm một khung hình chữ nhật có nhiều then ngang xâu những con chạy
  cộng bằng bàn tính

  Động từ

  bàn bạc và tính toán, cân nhắc các mặt lợi hay hại, nên hay không nên
  bàn tính chuyện tương lai
  mọi việc được bàn tính xong xuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X