• Động từ

  để làm sao cho mọi người dễ thấy nhất hoặc cho đẹp
  bày hàng ra bán
  tủ bày đồ
  hiện rõ ra, lộ rõ ra ngoài, rất dễ nhìn thấy
  cảnh tượng bày ra trước mắt
  sắp đặt để tạo ra cho có
  bày việc cho làm
  thua keo này bày keo khác (tng)

  Động từ

  chỉ bảo cho biết cách làm, cách giải quyết
  bày mưu
  bày cách làm ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X