• Danh từ

    vật hình đĩa có răng ăn khớp với một vật có răng khác để truyền chuyển động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X