• Danh từ

    bát sứ xung quanh có vẽ hình trang trí, thường làm theo một kiểu nhất định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X