• Danh từ

    (Từ cũ) phẩm trật thứ tám (trong thang cấp bậc quan lại)
    quan bát phẩm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X