• Danh từ

  phần xác còn lại sau khi đã lấy hết chất nước cốt
  bã rượu
  bã chè
  theo voi ăn bã mía (tng)

  Tính từ

  rời, nát và nhạt nhẽo như chỉ là cái bã còn lại
  giò bã
  "Miếng cám ngậm trong miệng hắn đã bã ra chát sít." (KLân; 9)
  mệt mỏi quá mức, tưởng như chân tay rã rời, không còn gắng gượng để hoạt động bình thường được
  mệt quá, người cứ bã ra
  mệt bã cả người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X