• Động từ

  chạm tới
  chân bước không bén đất
  bắt đầu tác động hay chịu tác động
  củi bén lửa
  lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (tng)
  (cây trồng) bắt đầu bám vào đất
  mạ đã bén rễ
  bắt đầu quen, bắt đầu gắn bó
  con bén hơi mẹ
  bén duyên
  "Trót vì cầm đã bén dây, Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta." (TKiều)

  Tính từ

  (Phương ngữ) sắc
  bén như dao cau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X