• Tính từ

  (Khẩu ngữ) ở bậc thấp nhất về thứ hạng trong sự phân loại, đánh giá
  đứng bét lớp
  vé hạng bét
  bài thi này, bét ra cũng phải được tám điểm
  Trái nghĩa: nhất
  (tình trạng sai sót, hư hỏng) ở mức rất tồi tệ
  tính sai bét
  hỏng bét
  tưởng đủ, ai ngờ thiếu bét
  Đồng nghĩa: be bét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X