• Danh từ

  (Từ cũ) người dân thường (nói khái quát)
  tầng lớp bình dân
  (Khẩu ngữ) bình dân học vụ (nói tắt)
  theo học lớp bình dân

  Tính từ

  của tầng lớp bình dân, dành riêng cho tầng lớp bình dân
  ngôn ngữ bình dân
  quán trọ bình dân
  (người không phải dân thường) giản dị, gần gũi với quần chúng
  tác phong rất bình dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X