• Động từ

  tìm kiếm, góp nhặt từng ít một
  ốm đau, phải bòn từng đồng để thuốc thang
  Đồng nghĩa: mót
  lấy dần từng ít một của người khác, bằng mọi cách khôn khéo (hàm ý chê)
  bòn của

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X