• Động từ

  chịu bất lực, không thể làm gì được
  khó quá, đành chịu bó tay
  "Người đâu sâu sắc nước đời, Mà chàng Thúc phải ra người bó tay!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: khoanh tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X