• Động từ

    (Khẩu ngữ) (hàng hoá) lần đầu tiên được đưa ra sử dụng
    hàng chưa bóc tem (còn mới nguyên, chưa đem ra sử dụng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X