• Danh từ

    khí cầu có mang các khí cụ tự động khảo sát khí tượng, có thể lên rất cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X