• Động từ

    làm cho không thể tồn tại được, thường là bằng bạo lực
    đàn áp hòng bóp chết phong trào cách mạng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X