• những thứ làm cho con người tin theo một cách mê muội, mù quáng (nói khái quát).
    Đồng nghĩa: bùa bả, bùa mê thuốc lú

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X