• Động từ

    tuỳ tiện, gặp dịp là làm, là nói, không phân biệt, cân nhắc nên hay không nên
    bạ đâu ngồi đấy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X