• Động từ

  đối xử rẻ rúng (với cái lẽ ra phải được coi trọng)
  bạc đãi người có công
  Đồng nghĩa: ngược đãi
  Trái nghĩa: trọng đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X