• Danh từ

    (Từ cũ, Ít dùng) như bạn bè
    "Ba sinh đã phỉ mười nguyền, Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X