• Danh từ

    (Văn chương) bạn tâm tình; cũng dùng để chỉ người yêu
    thương nhớ bạn lòng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X