• Danh từ

    nơi tướng chỉ huy (thời chiến) đóng cùng với cơ quan tham mưu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X