• Danh từ

  (Từ cũ) bảng được dán giấy vàng để yết tên những người đỗ khoa thi hội, thi đình
  đậu bảng vàng
  chiếm bảng vàng
  bảng danh dự ghi tên những người hoặc đơn vị có thành tích lớn
  bảng vàng thi đua
  được ghi tên vào bảng vàng truyền thống của đơn vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X