• Động từ

  tạo điều kiện để chắc chắn giữ gìn được, hoặc thực hiện được, hoặc có được những gì cần thiết
  thu nhập cao, đời sống được bảo đảm
  phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội
  Đồng nghĩa: đảm bảo
  cam đoan chịu trách nhiệm
  nhờ người bảo đảm để vay tiền
  thư gửi bảo đảm
  nhận chịu trách nhiệm làm tốt
  bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ
  Đồng nghĩa: đảm bảo

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) tốt, chắc chắn, không có gì đáng ngại
  dây bảo hiểm rất bảo đảm
  Đồng nghĩa: đảm bảo

  Danh từ

  điều chắc chắn để thực hiện được.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X