• Động từ

  (chủ trương) giữ nguyên cái sẵn có, không muốn thay đổi (tuy đang cần có sự thay đổi), không muốn đổi mới
  bảo thủ ý kiến
  đầu óc bảo thủ
  tính rất bảo thủ
  Đồng nghĩa: thủ cựu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X