• Tính từ

    ở trong trạng thái có những biến động không bình thường
    tình trạng bất ổn định về tài chính

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X