• Tính từ

  (Từ cũ)

  xem bất bằng

  :"Bất bình chi mấy hoá công, Cho người lấy mảnh má hồng mà chi?" (HT)
  
  không bằng lòng trước việc trái với lẽ thường, hoặc bất công, mà sinh ra bực tức
  bất bình trước thái độ hách dịch, cửa quyền
  tỏ thái độ bất bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X