• Động từ

  (Khẩu ngữ) tỏ ra không cần để ý gì đến, thế nào cũng mặc
  tỏ vẻ bất cần
  tính bất cần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X