• Tính từ

  không có điều kiện nào kèm theo
  kẻ một đường thẳng bất kì
  lấy một câu thơ bất kì trong Truyện Kiều

  Phụ từ

  từ biểu thị ý không loại trừ trường hợp nào cả, trong mọi trường hợp
  bất kì ai thấy cảnh ấy cũng động lòng
  phải hoàn thành bằng bất kì giá nào
  Đồng nghĩa: bất cứ, bất kể, bất luận, vô luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X