• Phụ từ

  từ biểu thị ý không có sự một phân biệt, lựa chọn nào, không loại trừ một trường hợp cụ thể nào
  bất kể ai cũng phải tuân thủ pháp luật
  làm việc bất kể đêm ngày
  "Hắn thâu tô rất nặng, đánh đập tá điền bất kể sống chết." (ĐGiỏi; 1)
  Đồng nghĩa: bất cứ, bất kì, bất luận, vô luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X