• Tính từ

  trái với đạo đức và lẽ phải
  ăn ở bất nghĩa
  "Lời ngay, đông mặt trong ngoài, Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: bất nghì, bội bạc, vô nghĩa
  Trái nghĩa: có nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X