• Đại từ

  khoảng thời gian được xác định, được nói đến, trong quá khứ hoặc trong tương lai; khi ấy, lúc đó
  bấy giờ các con còn bé lắm
  khi nào xảy ra, bấy giờ sẽ hay
  Đồng nghĩa: bấy chừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X