• Danh từ

    đoạn tre hoặc gỗ hình bắp, nối cán cày với chỗ mắc dây ách.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X