• Danh từ

  cái dùng để chứng minh tính chân thật (của một cái khác)
  một bằng chứng đầy sức thuyết phục
  đưa ra các bằng chứng để chứng minh
  Đồng nghĩa: bằng cớ, chứng cớ, chứng cứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X