• Tính từ

  (Khẩu ngữ) không ích lợi gì, không có tác dụng gì
  hư thế thì học giỏi cũng bằng thừa
  nó đang nóng, có nói cũng bằng thừa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X