• Tính từ

  (hình khối) có bề mặt rộng, không dày, trông như bị ép xuống
  giày mũi bẹt
  đập cho bẹt ra
  đầu bẹt như đầu cá trê
  Đồng nghĩa: dẹp, dẹt

  Tính từ

  từ mô phỏng tiếng như tiếng của vật dẹp mình rơi mạnh xuống đất
  đám vữa rơi bẹt xuống nền
  ném bẹt đồng xu xuống đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X