• Danh từ

  khoảng cách giữa hai cạnh, hai mặt hoặc hai đầu đối nhau của một hình, một vật, tạo nên giới hạn của hình hoặc vật ấy
  bề cao
  bề dài
  bề rộng
  một đất nước có bề dày lịch sử (b)
  Đồng nghĩa: chiều
  một trong các phía xung quanh, giới hạn phạm vi của một vật
  nhà hình ống, ba bề xây tường kín mít
  khía cạnh, phương diện của sự việc
  cực khổ trăm bề
  dễ bề làm ăn
  liệu bề khuyên bảo nhau
  "Kiều càng sắc sảo mặn mà, So bề tài sắc, lại là phần hơn." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X